Provozní řád Sportring areálu

  1. Vstup do areálu je povolen pouze, je-li areál otevřen.
  2. V areálu je nutno dbát pořádku a chovat se slušně a důstojně.
  3. Do areálu je vstup zakázán osobám podnapilým a pod vlivem omamných čí psychotropních látek, tyto osoby budou z areálu ihned vykázaní.
  4. V celém areálu je přísný zákaz kouření! Platí včetně přetlakové haly a všech ostatních sportovišť v areálu.
  5. Je zakázáno lézt na ploty, které ohraničují areál a na ohraničení jednotlivých dvorců.
  6. Odpadky patří do koše, které jsou umístěny po celém areálu.
  7. Zakazuje se šlapat po dráhách minigolfu. Poničení dráhy je povinen viník uhradit.
  8. Zákaz lezení po stromech v celém areálu.
  9. Při porušení jakéhokoli pravidla výše zmíněného, může být návštěvník okamžité vykázán z areálu. Při vážnějším porušení výše zmíněných pravidel, může správce areálu zakázat přístup do areálu jedné nebo více osobám.